Sztab Ratownictwa SKSR współpracuje

z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

20141126rcb

 
Na mocy porozumienia, które podpisali Dyrektor   Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Janusz Skulich oraz  Prezes Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej Jerzy Płókarz, Centrum  będzie na bieżąco przekazywać Sztabowi Ratownictwa SKSR ostrzeżenia o zagrożeniach, które mogą powodować istotne utrudnienia dla ludności.
 
 

Sztab Ratownictwa SKSR przekazuje te  ostrzeżenia za pomocą CB-radia.

Jak pokazują bolesne doświadczenia zarówno w Polsce jak i za granicą, gdy jakiś duży teren zaleje woda lub przejdą nad nim silne huragany, natychmiast przestają działać wszystkie komercyjne systemy łączności i ludność jest pozbawiona kontaktu ze światem. Tym samym, gdyby nie nasza sieć, ludzie ci byliby pozbawieni możliwości szybkiego wezwania pomocy dla rannych i ciężko chorych, a nawet zasygnalizowania braku możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb jak np. zaopatrzenie w wodę pitną, żywność, środki higieny itd.

Utrudnienia mogą też spotkać kierowców na drogach. W okresie zimowym są one często bardzo dotkliwe – zamiecie, śnieżyce czy wielogodzinne korki. Dlatego też niezwykle istotne jest, aby skutecznie informować kierowców za pomocą wszelkich możliwych narzędzi o zagrożeniu. Jednym z takich narzędzi jest CB-Radio.

W przypadku ewentualnego zagrożenia kierowcy będą mogli się o nim dowiedzieć prowadząc nasłuch na kanale 19 – drogowym.