Komunikaty:

 

 --------------------------------------------------------------------------------

Osoby korzystające z Przycisku Sieci Życia
przy pomocy własnego aparatu telefonicznego,
mogą skorzystać z ulgi w składkach członkowskich do 75%
i opłacać składki w wysokości 5 zł miesięcznie.   

 --------------------------------------------------------------------------------

Osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
korzystające z Przycisku Sieci Życia® przy pomocy własnego aparatu telefonicznego, mogą zostać zwolnione z opłacania składek członkowskich.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

osoby, które zwracając się do naszego stowarzyszenia podają dane osobowe,  wyrażają zgodę na ich przetwarzanie i przechowywanie w naszej organizacji.

Administratorem tych danych jest nasze stowarzyszenie.

Podstawą przetwarzania danych osobowych  jest zgoda osoby uprawnionej, a także obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

Dane osobowe są przetwarzane przez naszą organizację wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem stowarzyszenia, są objęte tajemnicą służbową i w żadnym wypadku nie są i nie będą udostępniane żadnym podmiotom w celach handlowych, marketingowych itp.

Dane osobowe przechowywane są przez nasze stowarzyszenie do odwołania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy ma prawo:

  • Do żądania od administratora danych (kontakt: sztab@ratownictwo.org) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania.
  • Do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w takim przypadku nie wpływa to na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody oraz na przetwarzanie danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  • Wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenie przez administratora danych osobowych zasad ich przetwarzania. Aktualne adresy urzędów znajdują się pod oficjalnym adresem:  www.bip.gov.pl 

--------------------------------------------------------------------------------