| strona główna |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO


URZĄD GMINY I MIASTA
           ODOLANÓW

                                      Odolanów,1997-08-13

 
 
 

REJONOWY
SZTAB RATOWNICTWA
PL CB-RADIO
w   O s t r o w i e Wlkp.
 
 

        W y r a ż a m   słowa podziękowania Ratownikom Rejonowego Sztabu Ratownictwa PL-CB RADIO w Ostrowie Wlkp. w związku z pomocą przy przeprowadzaniu akcji przeciwpowodziowej jaka miała miejsce w dniach 26/27 lipca br. na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

        Sądzę, że dalsza współpraca będzie się nam dalej dobrze układać z korzyścią dla bezpieczeństwa ziemi odolanowskiej.
 
 

        Z wyrazami szacunku
 
 

                                      B U R M I S T R Z
                                      /podpis nieczytelny/